Nostalgia isn’t an excuse to reboot everything

Source: Nostalgia isn’t an excuse to reboot everything

Also on:

7 thoughts on “Nostalgia isn’t an excuse to reboot everything”

Leave a Reply